RACHUNEK MAKLERSKI

Klienci posiadający Konto VIP lub status klienta Santander Select w Santander Bank Polska korzystając z Rachunku inwestycyjnego VIP w Santander Biuro Maklerskie mogą inwestować taniej, korzystając zarazem ze wsparcia ekspertów

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • Bezpłatne prowadzenie rachunku
 • Tańsze inwestycje – obniżone stawki prowizji maklerskich w porównaniu do stawek standardowych.
 • Wsparcie ekspertów – dostęp do dedykowanej Strefy Premium obejmującej dodatkowe opracowania analityczne, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 

Szczegółowe informacje o Rachunku inwestycyjnym VIP znajdują się na stronie

DODATKOWE INFORMACJE

 • Kompleksowa oferta – możliwość inwestycji w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej i na największych giełdach zagranicznych, a także możliwość zapisów na akcje w ramach ofert publicznych.
 • Wygoda – komfortowe inwestycje przez Internet, z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu Inwestor online oraz mobilny dostęp do rachunku poprzez aplikację Inwestor mobile.
 • Możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia ekspertów w ramach usługi Drogowskazu inwestycyjnego, dostępnej w serwisie Inwestor online polegającej na otrzymaniu odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela. Rekomendacje te uwzględniają wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie inwestycji, sytuację finansową oraz preferencje w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających samodzielne inwestycje giełdowe: program do notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej; profesjonalny programu do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker zintegrowany z notowaniami; zlecenia zaawansowane.

JAK ZAMÓWIĆ

W PLACÓWCE

 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.
POKAŻ MAPĘ PLACÓWEK

W PLACÓWCE

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek inwestycyjny i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.
POKAŻ MAPĘ PLACÓWEK

Informacje dodatkowe, informacje o ryzyku

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka znajdują się w dokumencie "Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku” lub w dokumencie „Informacje wstępne", w sekcji „Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku”

Szczegółowe warunki oferty Rachunek inwestycyjny VIP Santander Biuro Maklerskie zostały określone w Zarządzeniu Santander Biuro Maklerskie

Aby uzyskać w Santander Biuro Maklerskie status klienta VIP, należy spełniać określone przez Santander Biuro Maklerskie warunki. Więcej informacji na temat usług i produktów Santander Biuro Maklerskie (w tym informacje o opłatach i prowizjach oraz warunkach korzystania z poszczególnych usług) znajdują się na stronie.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A.