PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

Klientom VIP zainteresowanym możliwością osiągnięcia zysku przekraczającego oprocentowanie standardowych lokat terminowych proponujemy skorzystanie z oferty lokat strukturyzowanych. Dzięki ich specjalnej konstrukcji , nasi Klienci mają możliwość uzyskania dodatniej stopy zwrotu z inwestycji na rynkach finansowych, jednocześnie nie ryzykując utraty zainwestowanych środków.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • 100% ochrony kapitału na zakończenie okresu umownego
 • dywersyfikacja oszczędności poprzez możliwość inwestycji w różne strategie oraz instrumenty bazowe
 • możliwość osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż na tradycyjnej lokacie
 • dedykowane emisje lokat strukturyzowanych ze zróżnicowanymi strategiami inwestycyjnymi

 

DODATKOWE INFORMACJE

Produkty Strukturyzowane „krok po kroku”

Lokata strukturyzowana jest produktem łączącym elementy tradycyjnej lokaty bankowej oraz inwestycji na rynkach finansowych.

Składa się z dwóch części:

 • bezpiecznej (będącej odpowiednikiem lokaty bankowej) pozwalającej na zapewnienie 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu umownego
  oraz
 • inwestycyjnej, która przeznaczana jest na zakup instrumentu pochodnego – opcji, dającego możliwość osiągnięcia zakładanego wyniku inwestycyjnego

Daje możliwość realizacji określonych celów finansowych bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału w terminie zapadalności

Dedykowane emisje lokat strukturyzowanych dostępne są u doradców VIP w okresach subskrypcji

Bieżące subskrypcje:

 

Zakończone subskrypcje:

 • Lokata strukturyzowana Zdrowa Inwestycja subskrypcja w terminie 14.10-27.10.2015 r.
 • Lokata strukturyzowana Złota Inwestycja subskrypcja w terminie 16.09 – 29.09.2015 r.
 • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN (VIP) subskrypcja w terminie 19.08 – 01.09.2015 r.
 • Lokata strukturyzowana Indeks Premium (VIP) subskrypcja w terminie 29.04 – 12.05.2015 r.
 • Lokata strukturyzowana EUR/PLN subskrypcja w terminie 21.01-03.02.2015 r.
 • Lokata strukturyzowana Range Accrual USD/PLN subskrypcja w terminie 15.10-28.10.2014 r.
 • Lokata strukturyzowana One Touch subskrypcja w terminie 28.05-10.06.2014 r.
 • Lokata strukturyzowana VIP WIBOR Plus subskrypcja w terminie 02.04-15.04.2014 r.

JAK ZAMÓWIĆ

W PLACÓWCE

 1. Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.
 2. Podpisz umowę, a doradca otworzy lokatę
POKAŻ MAPĘ PLACÓWEK