POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczka hipoteczna to bardzo dobre rozwiązanie na pozyskanie dodatkowych środków na dowolny cel. Warunki uzyskania pozyskania pożyczki dostosowane są do Twoich potrzeb i możliwości.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • okres kredytowania może wynieść nawet do 20 lat
 • pożyczka udzielana jest w PLN (z zachowaniem spójności waluty dochodu z walutą pożyczki.)
 

Pożyczkę możesz przeznaczyć na:

 • dowolny cel, poza celami związanymi z działalnością gospodarczą i celami spekulacyjnymi,
 • spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych w Santander Bank Polska lub innych bankach,
 • inne cele związane z zakupem/budową nieruchomości (np. zakup miejsca postojowego, zakup działki rekreacyjnej niezabudowanej lub zabudowanej domem letniskowym, budowa domu letniskowego, wkład partycypacyjny w TBS, zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej itp.)
 
 

DODATKOWE INFORMACJE

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości:

 • obligatoryjnym podstawowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej,
 • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie pożyczki musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem działek niezabudowanych).
 

Dodatkowe zabezpieczenia

 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Pożyczkobiorcy (w Santander Bank Polska), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy,
 • przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub dewelopera,
 • weksel in blanco nie na zlecenie.

Ponadto:

Do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Bank może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p.
  Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek (-i) na Nieruchomości Santander Bank Polska obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni oprocentowanie spłacanego kredytu o 1,00 punkt procentowy.
  lub
 • zabezpieczenie pomostowe w formie zaproponowanej przez Klienta.

Wymagane dokumenty

 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
 • karta informacyjna Klienta,
 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 

Dokładniejsze informacje w zakresie wymaganych dokumentów oraz oferty można uzyskać:

JAK ZAMÓWIĆ

PRZEZ TELEFON

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999
(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora

 1. Doradca zbada Twoją zdolność kredytową.
 2. Doradzi wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
 3. Umówi Cię na spotkanie z doradcą hipotecznym w placówce banku.

W PLACÓWCE BANKU

 1. Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 15 minut otrzymasz wstępną decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto
POKAŻ MAPĘ PLACÓWEK