KARTA KREDYTOWA WORLD MASTERCARD

Nasza oferta dla Klientów spragnionych świata. Karta kredytowa World MasterCard jest wyjątkowym, wygodnym narzędziem płatniczym, przydatnym na co dzień, a szczególnie w podróży.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • limit do 100 000 zł
 • brak prowizji za transakcje za granicą. Oznacza to, że za płatności kartą w obcej walucie Bank nie pobierze żadnych opłat z tytułu przewalutowania takich transakcji na PLN.
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych chroniący w przypadku: wypadku, leczenia i hospitalizacji za granicą, anulowania lub skrócenia podróży, opóźnienie wylotu albo utratę połączenia, spóźnienie w dostarczeniu lub utratę bagażu
 • bezpłatne ubezpieczenie Ochrona Zakupów, które zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia lub utraty towaru zakupionego przy użyciu karty. (m.in. na skutek kradzieży, pożaru lub przypadkowego uszkodzenia), Warunki ubezpieczenia
 • program lojalnościowy Priceless Specials – dający wiele korzyści: Dowiedz się więcej
 • atrakcyjne oprocentowanie 8,99% (w skali roku) stałe przez pierwszy rok dla Klientów, którzy przenoszą zadłużenie z innego banku,
 • usługa Fast Cash – umożliwia zlecenie przelewu z limitu karty kredytowej na dowolnie wybrany rachunek w chwili wnioskowania o kartę. Za przelew w ramach Fast Cash nie jest pobierana prowizja i może być rozłożony na raty w usłudze Ratio. Usługa jest dostępna dla wniosków złożonych w Oddziale lub na infolinii.

JAK ZAMÓWIĆ

PRZEZ TELEFON

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999
(pn-pt w godzinach 8-20)
Koszt połączenia telefonicznego zgodny jest z taryfą danego operatora

Opis procesu:

 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. W oddziale wybranym we wniosku podpiszesz umowę po pozytywnym zweryfikowaniu wymaganych dokumentów.
 5. Karta kredytowa zostanie przesłana pocztą.

W PLACÓWCE

Opis procesu:

 1. Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpiszesz umowę, a karta kredytowa zostanie przesłana pocztą.
POKAŻ MAPĘ PLACÓWEK

Z oferty przeniesienia karty kredytowej z dowolnego banku do Santander Bank Polska S.A. (Balance transfer) mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander Bank Polska S.A. (Bank) warunki oceny zdolności kredytowej. W okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty kredytowej WORLD MasterCard, Bank od wykorzystanej kwoty limitu w karcie kredytowej pobiera odsetki według stałej stopy procentowej w wysokości 8,99% w skali roku. W kolejnym roku użytkowania karty kredytowej odsetki pobierane są według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako 4-krotność aktualnie obowiązującej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP tj. 10% w skali roku. Oprocentowanie kredytu w żadnym momencie nie będzie wyższe niż czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Na całkowitą kwotę do zapłaty w całym okresie kredytowania, tj. 24 miesięcy w wysokości 10 768,47 zł składają się: całkowita kwota kredytu 9 200,00 zł oraz całkowity koszt kredytu 1 323,47 zł (w tym opłata roczna w pierwszym roku 125,00 zł, suma opłat miesięcznych w kolejnym roku 120,00 zł oraz odsetki 1323,47 zł). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,52%. Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Nieoprocentowany kredyt nie dotyczy wypłat z bankomatów.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Podróżne World świadczona jest klientom Santander Bank Polska S.A. przez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego World dla Posiadaczy i Użytkowników kart World Mastercard wydanych przez Santander Bank Polska S.A., dostępne wraz z Kartą Produktu na stronie santander.pl oraz w oddziałach Santander Bank Polska S.A.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Infolinia: 1 9999 - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na dzień 23.07.2018 r.