PROSTY KREDYT HIPOTECZNY

Mamy proste rozwiązanie dla osób, które chcą spełnić swoje marzenie o własnym lokum lub pragną inwestować poprzez zakup nieruchomości. Klienci Santander Select mogą liczyć na atrakcyjne warunki kredytowania – atrakcyjne oprocentowanie i wysoką kwotę kredytu.

NAJWAŻNIESZE INFORMACJE

 • Atrakcyjna marża od 1,79%* (wysokość marży zależy od wyniku badania zdolności kredytowej oraz wysokości LTV, marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów) oraz indywidualnie ustalana prowizja.
 • Maksymalna kwota kredytu do 10 000 000 zł.
 • Wstępna decyzja kredytowa w 15 minut od złożenia wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu.
 • Szeroki zakres kredytowania (szczegóły poniżej).
 • Możliwość finansowania do 90% wartości nieruchomości.
 • Okres kredytowania do 30 lat.

DODATKOWE INFORMACJE

Sprawdź również ofertę „Kredyt nie droższy niż”

Dzięki tej usłudze możesz zyskać pewność i przewidywalność Twoich obciążeń z tytułu oprocentowania kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej poprzez ustalenie z Bankiem Maksymalnego Limitu WIBORU 3M więcej

Kredyt możesz przeznaczyć na:

 • zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym albo wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.
 

Dodatkowo w ramach powyższych celów możliwe jest uzyskanie do 30% środków na dowolny cel np.

 • koszty poniesione w związku z udzielonym kredytem hipotecznym (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu)
 • wyposażenie domu lub mieszkania w elementy trwałe i nietrwałe związane z lokalem
 • dowolne cele niemieszkaniowe

* dotyczy oferty standardowej z prowizją 0% i Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA  
 

Udział środków własnych

Standardowo

 • od 10% dla kredytów udzielanych w PLN, w przypadku objęcia kredytu ubezpieczeniem max. LTV
 • 20% dla kredytów udzielanych w PLN
 

Istnieje możliwość obniżenia wymaganego udziału środków własnych dla kredytów udzielanych w PLN do:

 • 0% - gdy LTV nie przekracza 70% (z wyjątkiem kredytów przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym)
 

Transze

 • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • spłata kredytu następuje w ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu.
 

Karencja

 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy,
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.
 

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowe zabezpieczenie kredytu

 • obligatoryjnym i podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej,
 • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem działek niezabudowanych).
 

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w Santander Bank Polska), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy,
 • Przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub developera,
 

Do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Bank może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p
  Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek (-i) na Nieruchomości Santander Bank Polska obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni oprocentowanie spłacanego kredytu o 1,00 punkt procentowy.
  lub
 • zabezpieczenie pomostowe w formie zaproponowanej przez Klienta.
 

Wymagane dokumenty

 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
 • karta informacyjna Klienta,
 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 

Dokładniejsze informacje w zakresie wymaganych dokumentów oraz oferty można uzyskać:

JAK ZAMÓWIĆ

PRZEZ TELEFON

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999
(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora

 1. Doradca zbada zdolność kredytową.
 2. Doradzi Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.
 3. Umówi Cię na spotkanie z doradcą hipotecznym w placówce banku.

W PLACÓWCE

 1. Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 15 minut otrzymasz wstępną decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto.
POKAŻ MAPĘ PLACÓWEK